Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Skórzec i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Skórzec i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Skórzec
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 5189610