Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452161115 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5189570