„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szastarka w 2024 r.”

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szastarka w 2024 r.”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szastarka
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905140003 Usługi recyklingu odpadów
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905112004 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Numer wyniku 5189405