Opracowanie dokumentacji energetycznej dla 10 (dziesięciu) obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji energetycznej dla 10 (dziesięciu) obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bydgoszcz
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 713152001 Budowlane usługi doradcze
713143005 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
712510002 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Numer wyniku 5189383