Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie Miasta Wieliczka – teren nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 w 2024 roku

Usługi naprawcze i konserwacyjne - Usługi w zakresie naprawy pomp, maszyn i podobne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie Miasta Wieliczka – teren nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 w 2024 roku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wieliczka
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 773141005 Usługi w zakresie trawników
773130007 Usługi utrzymania parków
772115007 Usługi pielęgnacji drzew
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 5189319