Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bolesławiec
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 336960005 Odczynniki i środki kontrastowe
336965000 Odczynniki laboratoryjne
331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331270006 Urządzenia do analizy immunologicznej
331241312 Paski odczynnikowe
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
384340006 Analizatory
384345805 Analizatory testów immunologicznych
504210002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
Numer wyniku 5189305