„Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tuchola
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
451130002 Roboty na placu budowy
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112309 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Numer wyniku 5189292