SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH STOSOWANYCH W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH_TP1/56/2023

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH STOSOWANYCH W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH_TP1/56/2023
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 159942004 Bibuła filtracyjna
195200007 Produkty z tworzyw sztucznych
337930005 Laboratoryjne wyroby szklane
331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331925007 Probówki
331410000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
331416154 Pojemniki na mocz
331414200 Rękawice chirurgiczne
331414114 Skalpele i noże chirurgiczne
331413106 Strzykawki
331241312 Paski odczynnikowe
349284806 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
384370007 Pipety i akcesoria laboratoryjne
384371008 Pipety
384371204 Stojaki na pipety
384371101 Końcówki pipet
392211400 Kanistry na wodę
429964008 Mieszadła
Numer wyniku 5189286