ZP 48/23 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii (...).

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł ZP 48/23 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii (...).
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 331232000 Urządzenia do elektrokardiografii
Numer wyniku 5189265