„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szaflary
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453142003 Instalowanie linii telefonicznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5189049