EP/220/97/2023-Dostawa elementów zużywalnych do systemu monitoringu neurofizjologicznego oraz dostawy elektrod wraz z dzierżawą urządzeń do monitorowania głębokości znieczulenia dla SPWSZ w Szczecinie

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł EP/220/97/2023-Dostawa elementów zużywalnych do systemu monitoringu neurofizjologicznego oraz dostawy elektrod wraz z dzierżawą urządzeń do monitorowania głębokości znieczulenia dla SPWSZ w Szczecinie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 19/01/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 317111406 Elektrody
331000001 Urządzenia medyczne
Numer korekty 5189022