Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Szkolenia i Edukacja - Zdrowie i pierwsza pomoc

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olsztyn
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 853120009 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
853112004 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
853111003 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
Numer wyniku 5188882