Przebudowa drogi gminnej nr 102707F (ul. Bolesława Chrobrego) na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Al. Wolności w Rzepinie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 102707F (ul. Bolesława Chrobrego) na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Al. Wolności w Rzepinie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzepin
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Numer wyniku 5188807