Podział i doposażenie placu zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 w Warszawie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Podział i doposażenie placu zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 w Warszawie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331402 Roboty drogowe
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Numer wyniku 5188782