Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator – Przemyśl - granica państwa)

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator – Przemyśl - granica państwa)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Przemyśl
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5188724