DZP.26.1.201.2022 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w 2023 r.

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały - Maszyny biurowe, urządzenia komputerowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DZP.26.1.201.2022 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w 2023 r.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 300000009 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
Numer wyniku 5188669