Budowa odcinków dróg gminnych: ul. Mickiewicza, ul. Matejki, ul. Kopernika, Pl. 11 Listopada o łącznej długości 425 m w miejscowości Nowa Sarzyna

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa odcinków dróg gminnych: ul. Mickiewicza, ul. Matejki, ul. Kopernika, Pl. 11 Listopada o łącznej długości 425 m w miejscowości Nowa Sarzyna
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowa Sarzyna
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 25/01/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer korekty 5188611