Przebudowa budynku gospodarczego wraz z jego częściową rozbiórką oraz budową sąsiadującej wiaty garażowej na działce nr ewid. 181/4, gmina Barlinek, obręb Okunie” – II postępowanie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa budynku gospodarczego wraz z jego częściową rozbiórką oraz budową sąsiadującej wiaty garażowej na działce nr ewid. 181/4, gmina Barlinek, obręb Okunie” – II postępowanie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Barlinek
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5188558