Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: "Budowa przedłużenia ul. Stanisława Węglarza w Lublinie (...) wraz z infrastrukturą”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: "Budowa przedłużenia ul. Stanisława Węglarza w Lublinie (...) wraz z infrastrukturą”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 24/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer przetargu 5188517