PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD UL. KOSTROMSKIEJ DO AL. ARMII KRAJOWEJ

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD UL. KOSTROMSKIEJ DO AL. ARMII KRAJOWEJ
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Piotrków Trybunalski
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 5188421