Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów na potrzeby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów na potrzeby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Radzyń Podlaski
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 23/01/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
331400003 Materiały medyczne
384345001 Analizatory biochemiczne
Numer korekty 5188266