Powierzenie Powiatowej Spółdzielni Socjalnej „INTEGRACJA” usług asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością na terenie Gminy Pawłów

Usługi pracy społecznej i podobnej

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Powierzenie Powiatowej Spółdzielni Socjalnej „INTEGRACJA” usług asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością na terenie Gminy Pawłów
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pawłów
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 850000009 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
853121000 Usługi opieki dziennej
853112004 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
853111003 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
983500001 Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa
Numer wyniku 5188260