Dostawa ploterów na potrzeby realizacji projektu pn. „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa ploterów na potrzeby realizacji projektu pn. „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 302321407 Plotery
429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Numer wyniku 5188085