„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Boguszów-Gorce
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332269 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
Numer wyniku 5188074