,,Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin''

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ,,Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin''
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Koszęcin
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453142003 Instalowanie linii telefonicznych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Numer wyniku 5188028