Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opoczno

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opoczno
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Opoczno
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 446212001 Kotły grzewcze
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5188018