Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Szkolenia i Edukacja - Zdrowie i pierwsza pomoc

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dragacz
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 850000009 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Numer wyniku 5187967