Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej nr 54/2 w leśnictwie Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288 oraz nr 42 w leśnictwie Przyjemek w km od 0+000 do 1+680

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej nr 54/2 w leśnictwie Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288 oraz nr 42 w leśnictwie Przyjemek w km od 0+000 do 1+680
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Sieniawa
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332238 Wymiana nawierzchni drogowej
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452324525 Roboty odwadniające
Numer wyniku 5187884