Budowa - systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do ...

Roboty budowlane - Kanalizacja Wodociagi Rurociągi

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa - systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do ...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Maszewo
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 22/01/2024, Godzina 11:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 324410006 Sprzęt telemetryczny
322700006 Cyfrowa aparatura nadawcza
322600003 Urządzenia do przesyłu danych
384210002 Urządzenia do pomiaru przepływu
384211003 Wodomierze
384211106 Przepływomierze
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
504111000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy
720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
Numer korekty 5187881