Dostawa następującego sprzętu medycznego: aparaty do znieczulenia z wyposażeniem - 2 szt., systemy monitorowania pacjenta, platforma hemodynamiczna, defibrylatory - 2 szt., urządzenie do masażu klatki

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa następującego sprzętu medycznego: aparaty do znieczulenia z wyposażeniem - 2 szt., systemy monitorowania pacjenta, platforma hemodynamiczna, defibrylatory - 2 szt., urządzenie do masażu klatki
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji wielkopolskie
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 331000001 Urządzenia medyczne
331821000 Defibrylatory
331722008 Urządzenia do resuscytacji
331721007 Urządzenia do anestezji
331232103 Urządzenia do monitorowania czynności serca
Numer wyniku 5187253