"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2024."

Pielęgnacja terenów zielonych

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2024."
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji świętokrzyskie
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 752511207 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
772000002 Usługi leśnictwa
772300001 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
772310008 Usługi gospodarki leśnej
772316004 Usługi zalesiania
772312000 Usługi zwalczania szkodników leśnych
772100005 Usługi pozyskiwania drewna
772110002 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
772116008 Sadzenie drzew
772115007 Usługi pielęgnacji drzew
772114006 Usługi wycinania drzew
772113005 Usługi selekcji drzew
772112004 Transport dłużyc na terenie lasów
772111003 Usługi cięcia drewna
Numer wyniku 5187154