Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kłecko oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz transport odpadów z PSZOK w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kłecko oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz transport odpadów z PSZOK w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji wielkopolskie
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 5187121