Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Usługi bankowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 661130005 Usługi udzielania kredytu
Numer wyniku 5187085