Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji warmińsko-mazurskie
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
336963008 Odczynniki chemiczne
Numer wyniku 5187038