Wykonanie odwodnienia budynku Pałacu i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie odwodnienia budynku Pałacu i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lututów
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5186685