„Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnobrzeg
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905120009 Usługi transportu odpadów
905112004 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Numer wyniku 5186677