SVA/W/J/4620-44/2023: Dostawa materiałów elektryczny i teletechnicznych według formularza cenowego w ramach zadania 1904/1 Przemyśl.

Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł SVA/W/J/4620-44/2023: Dostawa materiałów elektryczny i teletechnicznych według formularza cenowego w ramach zadania 1904/1 Przemyśl.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Dwór Mazowiecki
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Numer wyniku 5186628