Zabezpieczenie medyczne w systemie zleconym dla żołnierzy JW 4026 oraz podmiotów będących na jej zaopatrzeniu

Usługi medyczne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zabezpieczenie medyczne w systemie zleconym dla żołnierzy JW 4026 oraz podmiotów będących na jej zaopatrzeniu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdynia
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 851410009 Usługi świadczone przez personel medyczny
851210003 Usługi medyczne
851211004 Ogólne usługi lekarskie
Numer wyniku 5186571