Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu w km 0+315 wraz z dojazdami).

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu w km 0+315 wraz z dojazdami).
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
452331402 Roboty drogowe
452211003 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5186546