Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance

Szkolenia i Edukacja - Zdrowie i pierwsza pomoc

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łubianka
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 853200008 Usługi społeczne
853125004 Usługi rehabilitacyjne
853124003 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
853121206 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
853112004 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
851400002 Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Numer wyniku 5186530