Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na części

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na renaturyzacji mokradeł na terenie Nadleśnictwa Syców wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, z podziałem na części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Syców
Data publikacji 2024-01-07
Kod CPV 349300005 Urządzenia wodne
452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5162340