Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska nr 35112 oraz odbudowy drogi powiatowej nr 1504K Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem w miejscowości Florynka

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska nr 35112 oraz odbudowy drogi powiatowej nr 1504K Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem w miejscowości Florynka
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2024-01-07
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 5162331