Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w m. Jastrzębik -Etap I

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w m. Jastrzębik -Etap I
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2024-01-07
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452331402 Roboty drogowe
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5162330