„Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Waganiec
Data publikacji 2024-01-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5162321