Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Waganiec
Data publikacji 2024-01-07
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5162312