Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2024-01-07
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
452331402 Roboty drogowe
452211003 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5162308