„Modernizacja systemu gospodarki wodnej poprzez dostawę i wymianę wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów” (system „zaprojektuj i wybuduj”)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Modernizacja systemu gospodarki wodnej poprzez dostawę i wymianę wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów” (system „zaprojektuj i wybuduj”)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krzyżanów
Data publikacji 2024-01-07
Data składania ofert 22/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 384211003 Wodomierze
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
512100007 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5162300