Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gródek nad Dunajcem
Data publikacji 2024-01-06
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452331402 Roboty drogowe
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5162272