Dostawa oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania środowiska VDI

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania środowiska VDI
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2024-01-06
Kod CPV 480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Numer wyniku 5162258