Dostawa sprzętu serwerowego dla serwerów AI/ML

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu serwerowego dla serwerów AI/ML
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2024-01-06
Kod CPV 351000005 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
351200001 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
Numer wyniku 5162255